Faciliteren

Organisaties kunnen verschillende soorten vraagstukken hebben waar voor de begeleiding een externe facilitator gewenst is.

Dit kan het begeleiden van een heidag, werksessies, samenwerkingsvraagstukken, dialoogtafels voor vraagstukken rondom visievorming, het ontwikkelen en verbeteren van producten of maatschappelijke vraagstukken. 

Het accent kan meer liggen op de bovenstroom, de harde kant, de processen en de structuur of meer op de onderstroom, de emoties en gevoelens, de informele macht en de weerstand.

Als facilitator ben ik je houvast en loods bij veranderprocessen en bijeenkomsten. ik begeleid het proces en houd de regie om te zorgen dat iedereen gehoord wordt, dat er effectief met de weerstand wordt omgegaan en dat het groepsproces in goede banen wordt geleid. Ik kom snel tot de kern, ben respectvol en benoem zaken. En zet in wat er op dat moment nodig is voor beweging en voortgang van het proces.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en de eigenaar van het vraagstuk en de oplossingen.

Aanpak

Ieder vraagstuk is uniek. Samen met de opdrachtgever verken ik de vraag, de context en de bedoeling. We bepalen welke doelen en wat de gewenste resultaten zijn. Dit kan eveneens in samenspraak met de probleemeigenaar indien dit niet de opdrachtgever is. Op basis hiervan maken we afspraken over het programma en de kosten. In overleg met de opdrachtgever ontwerp ik het veranderproces en het programma van de bijeenkomsten.

Na afloop evalueer ik samen met de opdrachtgever de resultaten en het proces. Ook kan ik aanvullend (team-) coaching aanbieden.

Mocht een opdracht  vragen om meer facilitators dan werk ik samen met andere facilitators uit mijn netwerk. Ook kan de opdracht samen met een interne facilitator uitgevoerd worden.

Ik werk op basis van offerte, die je vrijblijvend kunt aanvragen.

Teamcoaching

Als teamcoach ondersteun ik het team in het verhelderen van de onderlinge verhoudingen en het zichtbaar maken van  de belemmerende en versterkende teampatronen. Daarbij sluit ik aan bij de fase waarin het team zich bevindt. Dit loopt van een startend team tot een taak volwassen team.

Een team presteert als de doelen en het bestaansrecht helder zijn (waarom en wat), als er duidelijke afspraken zijn hoe de doelen te bereiken (hoe, regels en procedures) en als de relaties binnen het team ten dienste staan van de inhoud. Ook is er in een team een boven- en een onderstroom die beiden aan bod komen in een teamcoaching. In de bovenstroom gaat het over doelstellingen, beleid, processen en werkwijzes. In de onderstroom gaat het over emoties, wat wat niet zichtbaar is en wel voelbaar, macht en onmacht  en weerstand.

Aanpak

Samen met de opdrachtgever verken ik de vraag, de context en de bedoeling. Ook kan ik individuele gesprekken voeren met de teamleden om zo meer zicht te krijgen op behoeftes en de betrokkenheid. Op basis hiervan stel ik een aanpak voor in samenspraak met de opdrachtgever en/ of leidinggevende. Op basis van de offerte voer ik het coachingstraject uit en na afloop evalueer ik het traject samen met de opdrachtgever, team en/ of leidinggevende. 

Ik werk op basis van offerte, die je vrijblijvend kunt aanvragen.